Úvod > Ponuka práce > Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo > Kuchár/pomocný kuchár pre Nemocnicu Levice

Kuchár/pomocný kuchár pre Nemocnicu Levice

Ďalšie ponuky v kategórií

Pracovná oblasť:
Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo
V meste:
Levice
Možný termín nástupu:
Dohodou
Ponúkaný druh pracovného pomeru:
Hlavný
Ponúkame:
Dobrý pracovný kolektív

Práca v stabilnej spoločnosť

Pevný pracovný čas
Náplň práce:
Ponúkaný plat:
Dohodou
Vhodná pre absolventa:
Áno
Podmienky výberového konania:
Uchádzač o zamestnanie týmto podľa ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedených v životopise, motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce na účely jeho zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v spoločnosti AGEL SK na dobu jedného roka.
Súhlas je udelený na dobu 1 roka s možnosťou jej predĺženia na základe písomného súhlasu uchádzača a je ho možné kedykoľvek odvolať písomným oznámením doručeným spoločnosti AGEL SK a.s.. na adresu: Palisády 56, 811 06 Bratislava. Odvolanie súhlasu je účinné voči všetkým osobám, ktorým bol súhlas udelený.
Uchádzač týmto udeľuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie nasledovným spoločnostiam: AGEL SK, Palisády 56, 811 06 Bratislava, IČO: 36 658 448 a jej manažérsky riadeným subjektom, dcérskym a vnukovským spoločnostiam.
O spoločnosti:
AGEL SK a.s. je dcérskou spoločnosťou AGEL a.s. v Českej republike a pôsobí na Slovensku od roku 2006. Poslaním spoločnosti AGEL SK a.s. je poskytovanie metodickej a riadiacej činnosti pre dcérske subjekty na Slovensku, akvizičná činnosť v podobe dosiahnutia a realizácie dlhodobého prenájmu, resp. kúpy zdravotníckych zariadení na území Slovenskej republiky a s tým súvisiace poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti. Skupina AGEL a.s. je najväčším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti ve strednej Európe.
Kontakt:
Podrobnosti
Dátum pridania:
19.1.2018
Počet videní: